Privacy protocol van de vereniging

Privacy-beleid

De Alkmaarse EHBO-vereniging Sint Adelbertus, afdeling van de Nationale Bond EHBO,
respecteert de privacy van al haar leden en de gebruikers van haar site.
Om die reden heeft EHBO-vereniging Sint Adelbertus dit privacy-beleid op de website geplaatst.

Hoe gaat EHBO vereniging Sint Adelbertus met persoonsgegevens om?

EHBO vereniging Sint Adelbertus:

 • behandelt persoonlijke gegevens van leden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid,
  waarbij de EHBO vereniging Sint Adelbertus zich houdt aan de eisen van de AVG.
 • heeft een AVG-verklaring ingediend bij de Stichting AVG voor Verenigingen.
 • verwerkt de persoonsgegevens van leden van de vereniging in de ledenadministratie
  ten behoeve van registratie en facturering van de contributie en registratie van het EHBO-diploma.
 • is aangesloten bij de Nationale Bond EHBO.
  EHBO vereniging Sint Adelbertus deelt geen gegevens met derden,
  behalve en dan alleen voor zover nodig aan de Nationale Bond EHBO voor het verlengen van het EHBO-diploma.
 • verplicht zich nooit gegevens te verstrekken aan derden.
  Functionarissen van EHBO vereniging Sint Adelbertus voor wie het noodzakelijk is toegang te hebben tot de persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring afgegeven.
 • Vóór het begin van het nieuwe EHBO seizoen wordt een factuur gestuurd
  en bij verlenging van het EHBO diploma wordt tijdig een nieuw exemplaar uitgereikt.
  Daarmee is er inzage van zijn/haar persoonsgegevens.

Dit privacy-beleid is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen,
waarom we deze gegevens verzamelen en hoe u deze gegevens kunt updaten en verwijderen.
Als u meer informatie nodig heeft, neem dan contact op met ehbobond.alkmaar@gmail.com .

Ons beleid en onze procedures voor het hanteren van persoonlijke informatie
zijn opgesteld in overeenstemming met de vereisten van de General Data Protection Regulation
(Algemene verordening gegevensbescherming, van kracht vanaf 25 mei 2018)
en de toepasselijke nationale wetgeving.


Alle leden van onze vereniging hebben een verklaring op papier ondertekend dat zij er geen bezwaar tegen hebben dat op bijeenkomsten van de vereniging foto's van de aanwezige personen gemaakt worden.
Deze foto's worden uitsluitend gebruikt voor publicatie op de website van de vereniging.

Deze website verzamelt niets van de bezoekers en gebruikt geen cookies van welke soort dan ook.