Programma gevorderden; EHBO vereniging "St. Adelbertus"

 • Lesrooster EHBO seizoen 2022 - 2023

 • Donderdag 19:30-21:30

 • 29 september 2022 Gevorderden
  Even bijpraten, wat ons is overkomen en mededelingen.
  Les 1: De eerste schakel in de hulpverlening en voorkom meer slachtoffers
  blz. 13 t/m 30

 • 13 oktober 2022 Gevorderden
  Les 2: Verleen verantwoorde eerste hulp
  blz. 32 t/m 33 en blz. 38 t/m 42

 • 27 oktober 2022 Gevorderden
  Les 3: Bewusteloos en geen normale ademhaling (incl. gebruik AED),
  blz. 43 t/m 50 (tot aan reanimatie met twee hulpverleners)

 • 10 november 2022 Gevorderden
  Les 4: Bewusteloos en geen normale ademhaling
            - Twee hulpverleners, drenkelingen en kinderen
              en gebruik gelaatsdoekje en beademingsmasker
  blz 50 (vanaf Reanimatie met twee hulpverleners) t/m 54

 • 17 november 2022 Gevorderden
  Les 5: Bewusteloos en een normale ademhaling en wervelletsel
  blz 55 t/m 60

 • 24 november 2022 Gevorderden
  Les 6: Letsel met gevolgen voor de ademhaling/luchtwegbelemmering
  blz 61 t/m 67


 • 12 januari 2023 Gevorderden
  Les 7: Levensbedreigend bloedverlies
  blz 34 t/m 37

 • 26 januari 2023 Gevorderden
  Les 8: Letsels en ziekten met gevolgen voor de ademhaling zonder luchtwegbelemmering
  blz 68 t/m 73

 • 16 februari 2023 Gevorderden
  Herhalingsles en inhalen competenties

 • 23 februari 2023
  Jaarvergadering

     Om de cursus-data te downloaden:
      Agenda Gevorderden   (323KB)

De cursus voor gevorderden kost dit jaar:
1 herhalingscursus EHBO: €  85,--
EHBO boekje, 28ste druk: €  29,95
                           Totaal: €114,95
Graag overmaken VOOR het begin van het nieuwe seizoen
op rek.nr. NL04INGB0000290075 t.n.v. E.H.B.O. St. Adelbertus te Alkmaar
o.v.v. "herhalingscursus" + uw naam.

TIP: Er zijn ziektekostenverzekeraars die een EHBO-cursus (gedeeltelijk) vergoeden.
       Een lijst van welke verzekeraars met welke vergoeding kunt u hier raadplegen: =>
        (Deze lijst staat op de web-site van de 'Nationale Bond EHBO'
         waar onze vereniging ook bij aangesloten is.
)
        Vergoeding

De herhalingslessen worden op de donderdagavond gehouden en beginnen om 19:30 uur.
De cursus locatie is in de aula van de technische school aan de Vondelstraat:
    PCC Oosterhout
    Vondelstraat 41
    1813BA Alkmaar
Voor de locatie: zie de tab: Beginners (Daar staat het: de beginners moeten dat ook weten...)

Namens het kader, lotussen en bestuur wensen wij u een prettige en leerzame cursus toe.