Waarom EHBO'er?

Waarom zou ik een EHBO-cursus volgen, de ambulance is er tegenwoordig toch zo snel bij dat je geen kans krijgt om iets te doen?? Dat heeft u vast wel eens gedacht. En velen vragen zich af: als je een BHV'er bent heb je in die opleiding toch al EHBO gehad??
BHV'er worden of zijn is een zeer goede zaak, daar kunnen er niet genoeg van zijn! Je leert ontruimen, een klein brandje te blussen en met een AED iemand helpen tot de ambulance komt. Maar realiseert men zich niet dat er méér nodig is dan een halve dag per jaar alleen de reanimatie te oefenen?? Bijvoorbeeld wanneer iemand wat we noemen 'niet goed wordt', of een been breekt, of dreigt te stikken als zij/hij zich verslikt.
In een volledige EHBO opleiding leert u meer dan alleen reanimatie. Die opleiding leert u inderdaad met een AED omgaan, maar ook wat te doen bij botbreuken, brandwonden, bewusteloosheid en nog veel meer! Het is minder 'heftig' dan een reanimatie, maar adequaat helpen kan van levensbelang zijn voor een slachtoffer dat in de winter zo onderkoeld is geraakt dat hij/zij niet meer normaal kan reageren. Wat doe je als iemand geen adem meer krijgt bij een benauwende verslikking, met wachten op een ambulance kan het te laat zijn.....
ambulance

Er zijn vele situaties die om minder dan een reanimatie vragen maar waar meer dan alleen 112 bellen nodig kan zijn! Wat is er dan nodig, een pleister of toch een ambulance? Is een koud kompres voldoende of moet de huisarts ernaar kijken? Redden we het met een beetje frisse lucht of bellen we toch 112 en wat moeten we dan zeggen? pleister

Daarom is er een uitgebreide opleiding tot volwaardige EHBO'er die op volledigheid en kwaliteit wordt bewaakt door de "Nationale Bond EHBO", die ook het lesboek uitgeeft. Wij kunnen u die opleiding geven, met een daarvoor opgeleide docent en acteurs die gespecialiseerd zijn in het realistisch uitbeelden van mensen die EHBO nodig hebben (de z.g. 'LOTUS slachtoffers'), het geheel onder verantwoording en begeleiding van een arts. Het goed oefenen van de juiste handelingen geeft u de vaardigheden om goed te reageren als de nood daar is. De praktijkoefeningen zijn het belangrijkste deel van de opleiding. Die opleiding kost u natuurlijk wel wat tijd, immers de noodzakelijke kennis en vaardigheden kunt u zich niet in één dag eigen maken. Maar het is zeker de moeite waard!
Neemt u eens contact op met onze vereniging, en u zult zien dat het een interessante en gezellige opleiding is!

De examen-eisen vindt u => Examenstof

Een contactpersoon vindt u => Contact