De examenstof

Dit zijn de belangrijkste onderwerpen
die geëxamineerd worden na de basiscursus ('beginners')
en deze worden regelmatig herhaald en verder uitgediept
in de herhalingslessen ('gevorderden').

Er zijn wat meer onderwerpen,
maar dit is een greep uit de belangrijkste:

- Wat zijn de 5 belangrijke punten waar je op moet letten
    als er hulp geboden moet worden.
- Hoe controleer je de werking
    van de vitale functies in het lichaam:
    het bewustzijn, de bloedsomloop, de ademhaling,
    die nodig zijn voor het overleven van een mens.
- Wat moet je doen
    als je hartmassage en 'mond-op-mond beademing'
    moet toepassen.
- Wat moet je doen met grote wonden:
    bloedende, maar ook andere
    zoals brandwonden en bevriezingen.
- Wat moet je doen als iemand 'in shock' is
    (een levensbedreigende situatie!).
- Hoe handel je als iemand
    een been, arm, of iets anders breekt.
- Wat doe je als iemand zich verzwikt
    of bij verstuiking, ontwrichting of kneuzing.
- Wat doe je als iemand onderkoeld of oververhit is.
- Wat moet je doen en vooral niet
    als iemand onder elektrische stroom staat.
- Iemand wordt 'niet goed' door een vergif,
    maar je hebt geen kennis van vergiften.
    Hoe kan je zo iemand dan toch helpen
    zodat de gevolgen daarvan minder ernstig zijn
    dan als er niets gedaan wordt.
- Hoe leg je een verband aan dat ook echt helpt.
- Hoe vervoer je iemand (over een kleine afstand) veilig
    als deze op een gevaarlijke plaats ligt.
- Er zijn veel kleine ongevallen mogelijk,
    ze zijn niet levensbedreigend,
    maar toch is er noodzaak om er iets aan te doen:
       een afgebroken tand,
       iets in het oog/neus/oor,
       insecten-/kwallenbeten,
       een schaafwondje,
       blaren,
       een splinter,
    wat doe je dan.
- Hoe meld je ongevallen aan 112
    zodat de 'meldkamer' zo goed en snel mogelijk
    kan reageren.

En uiteraard is er een opleiding
    voor de bediening van een AED
    (de zogenoemde 'hart-klapper').

We leren hoe je zo adequaat mogelijk kan handelen
of wat je juist NIET moet doen.

En door vooraf de handelingen te oefenen
reageer je in noodsituaties beter!
Dan kom je er ook aan toe
om een slachtoffer gerust te stellen, moed in te spreken,
laten merken dat er iemand voor hem/haar is.
En dat laatste is misschien nog wel belangrijker dan de pleister.