Beginners Cursus overzicht

De opleiding die gegeven wordt is voor het 'Eenheidsdiploma EHBO', inclusief reanimatie en verbandleer. De cursus bestaat uit ongeveer 13 à 14 lesavonden en bevat zowel theorie- als praktijklessen en een tentamenavond. De gehele materie wordt behandeld volgens de nieuwste uitgave van het EHBO boekje uitgegeven door het "Oranje Kruis".

  • Cursusboek

Een gediplomeerde EHBO-kaderinstructeur zal de cursus leiden en heeft daarbij de ondersteuning van een bevoegd arts-docent. Het reanimatie-gedeelte wordt verzorgd door het "Oranje Kruis". Op iedere praktijkavond is een gediplomeerd "Lotus slachtoffer" aanwezig, die graag zijn/haar ervaringen als slachtoffer wil laten zien. Zo wordt het praktijkgerichte karakter van de cursus gewaarborgd, wat de kans op slagen vergroot.

De kosten van de gehele cursus, inclusief boek, werkboekje, oefenverband en examen,
bedragen € 195,-- p.p..
TIP: Er zijn ziektekostenverzekeraars die een EHBO-cursus (gedeeltelijk) vergoeden.
       Een lijst van welke verzekeraars met welke vergoeding kunt u hier raadplegen: =>
        (Deze lijst staat op de web-site van de 'Nationale Bond EHBO'
         waar onze vereniging ook bij aangesloten is.
)
        Vergoeding

Voor aanmelding voor de beginners-cursus van het volgende seizoen kunt u terecht bij "Inschrijven-beginners" op deze site (link: Inschryf.form.). Uiteraard gaat de cursus alleen door bij een minimum aantal deelnemers.
Omdat per cursus een beperkte deelname van 20 cursisten mogelijk is, doen wij u hierbij het verzoek om bij opgave voor de cursus een vooruitbetaling te doen van € 25,-- zodat wij bij de aanvang van de cursus op de hoogte zijn van het aantal deelnemers.

DE CURSUS:
De lessen worden op de donderdagavond gehouden
van 19.30 uur tot 21.30 uur bij:

    Connexxion
    Helderseweg 55
    1817 BB  Alkmaar

  • Alkmaar


  • detail Alkmaar

  •  

Data voor de beginnerscursus in het nieuwe seizoen

Een cursus gaat alleen door als er een voldoende minimum aantal deelnemers zijn. Uiteraard krijgen deelnemers hierover op tijd bericht.

De cursus wordt op donderdag-avond gegeven en omvat 12 lessen, de dertiende datum is de examen-avond. De stof die op een bepaalde avond behandeld wordt is niet op te geven, dat is ter beoordeling van de docent.

De examenstof vindt u => Examenstof
  •  

Inschrijven beginnerscursus.

U kunt u inschrijven voor de cursus voor beginners door onderstaand formulier te downloaden, in te vullen en op te sturen.

Download formulier: Inschrijf formulier