MAATREGELEN VOOR EHBO'ERS I.V.M. DE CORONA

HartslagNu is het landelijk oproepsysteem voor reanimatie.
Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept het systeem automatisch daarvoor geregistreerde burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer.
HartslagNu werkt samen met de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) en meldkamers.
Alle meldkamers zijn aangesloten op het systeem van HartslagNu.
Omdat in verband met de Corona over de gezondheid van burgerhulpverleners de zorgen groot zijn, zijn er maatregelen genomen.
HartslagNu heeft de maatregelen opgesteld samen met de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatie Raad, RIVM, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland.
Het ministerie van VWS heeft ingestemd met dit advies.
Dit advies is voor iedere EHBO'er van waarde.
Het advies is hieronder volledig zoals dat door HartslagNu is gepubliceerd overgenomen.

Daaronder is een poster opgenomen met een overzicht hoe je reanimatie in de praktijk kan brengen.
Deze poster is door Nederlandse Reanimatie Raad in april 2020 uitgegeven.
Mogelijk is die overzichtelijker dan een meer uitgebreide tekst.

Tijdelijke richtlijnen voor reanimaties

 • Luister en voel niet of iemand nog ademhaalt, kijk alleen.
 • Raak het hoofd van het slachtoffer niet aan!

In de 112-meldkamer is een aangepast beleid om te achterhalen of een slachtoffer mogelijk COVID-19 positief is.


Bij een slachtoffer zonder COVID-19 besmetting geldt:

 • Geef geen mond-op-mondbeademing.
 • Geef wel borstcompressies.
 • Sluit wel een AED aan.

Bij een slachtoffer met vermoeden van COVID-19 besmetting geldt:

 • Geef geen mond-op-mondbeademing.
 • Geef geen borstcompressies.
 • Sluit wel een AED aan.

Ga niet naar een reanimatie als:

 • Je je ziek voelt, of iemand in je gezin ziek is.
 • Je behoort tot een hoogrisicogroep.

Ook belangrijk:

 • Bij kinderen (tot de puberteit) geldt het normale reanimatieprotocol. Probeer hierbij zelf een inschatting te maken of het kind in de puberteit is.
 • Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.
 • Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere beschermingsmiddelen bij mond-op-mond-beademing, beschermen niet tegen besmetting met het coronavirus. Gebruik ze daarom niet!
 • Desinfecteer je handen en polsen bij een ambulance direct na de reanimatie.
 • Krijg je in de dagen/weken na de reanimatie klachten die mogelijk duiden op COVID-19? Volg dan de adviezen van het RIVM. Neem zo nodig contact op met je eigen huisarts.
 • Wees je ervan bewust dat het ambulancepersoneel altijd in beschermende kleding naar een reanimatie toe zal gaan. Het betekent niet dat het slachtoffer ook daadwerkelijk besmet is.

Niet te vergeten: Je bent als burgerhulpverlener in deze bijzondere tijd niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van de beademing/reanimatie!Reanimatie-poster