Agenda gevorderden voor het seizoen 2018/2019:

De nummers van de lessen stemmen overeen met de competentie lijst.

2018

DATUM HERHALING DOCENT
 27 September ALGEMEEN
00 Nog wat meegemaakt in de afgelopen maanden??
01 5 belangrijke punten.
16 Vervoer korte afstand.
02 Stoornis bewustzijn
     (hersenletsel, beroerte, bloedsuikerspiegel,
      epilepsie en flauwte).
Bestuur
Kader


Kader/Lotussen


  4 Oktober 05 Ernstige uitwendige wonden.
     Actief bloedverlies, zwachtel, en trauma zwachtel.
07 Uitwendige wonden.
08 Bloedneus, uitgeslagen tand, brandwonden,
11 Oogletsel
Kader/Lotussen
  8 November Kinder EHBO in de bus (bij Connexxion)  **)

17 Verband en hulpmiddelen
Kader/Lotussen/
kinderen/ouder

Kader/Lotussen
22 November 14 Onderkoeling,
     lichte, ernstige en beschutting
Kader/Lotussen

2019

DATUM HERHALING DOCENT
24 Januari 12, 13 Radioactieve soorten straling,
           met nut en gevaren voor de gezondheid.
Allen

  7 Februari      Diagnose avond. *)
     Met wensen van de cursisten.
Kader/Lotussen

21 Februari 04, 03 BLS/AED/PBLS (herhaling).
06 Shock.
Kader/Lotussen
  7 Maart 18 Zomer aandoeningen,
     en afsluiting seizoen.
Kader/Lotussen

28 Maart      Jaarvergadering. Allen

    *) Diagnose avond is er ook voor
       om eventuele competenties aan te vullen.
**) Deze avond (8 november kinder EHBO)
       beginnen we natuurlijk ook om 19:30 uur!
       De hele avond zal in de Connexxion garage
       aan de Helderseweg 55 zijn.

Lotus: Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers
BLS:    Basic Life Support
PBLSPaediatric Basic Life Support
             Paediatric is in de medische wereld de aanduiding
                    voor de behandeling van ziekte bij kinderen.
             'Paediatrics Basic Life Support' is dus de AED voor kinderen!
AED:    Automatische Externe Defibilatie

     Om het cursusoverzicht te downloaden:
      Agenda Gevorderden   (100KB)

De cursus voor gevorderden kost € 75,-- p.p..
LET OP: Dit is dus € 10,-- hoger dan vorig jaar!
Graag overmaken VOOR het begin van het nieuwe seizoen
op rek.nr. NL04INGB0000290075 t.n.v. E.H.B.O. St. Adelbertus te Alkmaar
o.v.v. "herhalingscursus" + uw naam.

TIP: Er zijn ziektekostenverzekeraars die een EHBO-cursus (gedeeltelijk) vergoeden.
       Een lijst van welke verzekeraars met welke vergoeding kunt u hier raadplegen: =>
        (Deze lijst staat op de web-site van de 'Nationale Bond EHBO'
         waar onze vereniging ook bij aangesloten is.
)
        Vergoeding

De herhalingslessen worden op de donderdagavond gehouden.
En: LET OP:
voortaan beginnen de herhalings-lessen om 19:30 uur en eindigen om 21:30 uur.
    OBS De Fontein
    Heilooërdijk 136
    1814 LS Alkmaar

Namens het kader, lotussen en bestuur wensen wij u een prettige en leerzame cursus toe.